De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

Eeuwenoude Indiaanse levenslessen voor vrouwen van nu.
De gaven, talenten en mogelijkheden van het vrouwelijke principe.
Vrouwen hebben dertien maandstonden in een jaar en er bestaan dertien volle maanden in een jaar.

Jamie Sams heeft ten lijve ondervonden welke weg vrouwen afleggen om volledig volwassen te worden, namelijk die van het Vrouwen- Medicijn.
Volgens de inheems- Amerikaanse traditie gebeurt dit veelal rond het 52e  levensjaar.
Symbolisch spirituele leraren in de vorm van de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders fungeren daarbij als helpers om al onze ( vrouwelijke) talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien.

Jamie heeft een boek geschreven over het verhaal van de dertien oorspronkelijke Clanmoeders dit verhaal is aan haar doorgegeven door haar twee Kiowa-Grootmoeders die begin jaren zeventig haar leraren waren, dit boek is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige nalatenschap over de gaven en talenten van het vrouwelijke principe.

De dertien oorspronkelijke Clanmoeders:

1, Zij die met Verwanten spreekt.

De maan van januari, kleur: oranje.

Moeder van de natuur. Bewaarster van ritme, Weer en Seizoenen.
Bewaakster van de taal van de Bomen, de Stenen en de Dieren.
Zij die verwanten maakt/ Hoedster van de Noden van de Aarde/ Moeder van de Planetaire Familie.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we de onbesproken taal van de natuur kunnen begrijpen. Hoe we familie van alle levensvormen kunnen worden, en hoe we de Heilige Ruimte van anderen respectvol kunnen betreden. Hoe we cycli, ritmes en veranderingen in het weer en de seizoenen kunnen eren.

Hoe we samen kunnen smelten met de levenskracht en de ritmen van alle dimensies en de waarheid van allen leren kennen.
Hoe we DE WAARHEID LEREN KENNEN.

2, Zij die de Wijsheid bewaart.

De maan van februari, kleur: grijs.

Beschermster van Heilige Tradities, Bewaarster van Steenbibliotheken en Aardegeschiedenis, Hoedster van “Herinnering” en de Kunst van het Geheugen, de
Moeder van Vriendschap, Planetaire Eenheid en Wederzijds Begrip.

ZIJ LEERT ONS…

De Kunst van Zelfontwikkeling en Uitbreiding. Hoe we toegang kunnen krijgen tot het Planetaire Geheugen, de persoonlijke herinnering en oeroude wijsheden en kennis. Hoe we de wijsheid en de missie die iedere levensvorm in zich draagt kunnen begrijpen.
Hoe we vrienden kunnen zijn en vriendschappen kunnen herstellen door de standpunten van iedere levensvorm te respecteren.
Hoe we DE WAARHEID KUNNEN EREN.

3, Zij die de Waarheid weegt.

De maan van maart, kleur: bruin.

De Houdster van Gelijkheid en de Beschermster van Gerechtigheid. De Rechtvaardige Rechter van de Goddelijke Wet en de Vernietiger van Misleiding.
Moeder van Waarheid en Beschermster van Zwakkeren. Moeder van Zelfbeschikking en Verantwoordelijkheid.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we bekwaam kunnen reageren en hoe we uit vrije wil zelf kunnen beslissen. Hoe we het positieve kunnen voeden, niet het negatieve, door de Goddelijke Wet te gebruiken. Hoe we Gelijkheid rechtvaardig kunnen gebruiken door verantwoordelijk te zijn voor onze daden en woorden.
Hoe we onze persoonlijke integriteit, ethiek en waarden in kunnen zetten om helende oplossingen te vinden.
Hoe we DE WAARHEID KUNNEN ACCEPTEREN.

4, Zij die Vooruitziet.

De maan van april, kleur: alle pasteltinten.

De Ziener/ het Orakel/ de Dromer/ de Profeet. Hoedster van de Gouden Deur en de Kier in het Universum. De Moeder van Visioenen, Dromen en Paranormale Indrukken. De Bewaakster van de Droomtijd en de Hoedster van het Innerlijk Potentieel.

ZIJ LEERT ONS…

Onze visioenen, onze dromen, gevoelens en indrukken te begrijpen. Hoe we de Droomtijd binnen kunnen gaan, andere rijken kunnen betreden en door de Kier in het Universum kunnen gaan. Hoe we op de juiste wijze onze geestelijke vermogens en onze voorspellende gaven in kunnen zetten voor de mensheid. Hoe we spirituele grenzen en geestelijke zelfverdediging kunnen gebruiken, en hoe we deze grenzen in anderen kunnen respecteren. Hoe we onze innerlijke potenties kunnen gebruiken om geheelde helers te worden.
Hoe we DE WAARHEID KUNNEN ZIEN.

5, Luisterende Vrouw

De Maan van mei, kleur: zwart. 

De Moeder van Tiyoweh, de Stilte en het Innerlijk Weten. Bewaarster van Inzicht en Bewaakster van Inkeer. Zij verstaat de boodschappen van Natuur en Geestenwereld. Adviseur en Raadsvrouwe, Hoedster van het Horen.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we de stilte binnen kunnen gaan en de kleine stille stem in ons binnenste kunnen horen. Hoe we het Innerlijk Weten dat we in onze Spirituele Essentie meedragen kunnen horen en begrijpen. Hoe we naar de meningen en standpunten van anderen kunnen luisteren en naar de stemmen van onze Voorouders. Hoe we lichaamstaal en onuitgesproken gedachten kunnen leren begrijpen/ leren luisteren met het hart.
Hoe we DE WAARHEID KUNNEN HOREN.

6, Verhalenvertelster

De Maan van juni, kleur: rood.

De Bewaakster van Medicijnverhalen, de Hoedster van Heyokah-medicijn en Humor. De Leraar die onderwijst zonder met de vinger te wijzen. De Behoedster van het spreken vanuit Persoonlijke Ervaring en Waarheid.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe te onderwijzen door het vertellen van verhalen die lessen inhouden. Hoe we evenwicht vinden tussen oneerbiedigheid en heiligheid, waarbij we op creatieve wijze gebruikmaken van humor. Hoe we over onze eigen ervaringen kunnen spreken zonder zelfingenomenheid of over anderen te oordelen. Hoe we in het leven zowel een leraar als een leerling kunnen zijn en de wijsheid die we verworven hebben kunnen bewaren. Hoe we over onze struikelingen op het levenspad kunnen vertellen zonder drama, met humor en hart voor onszelf.
HOE WE WAARHEID KUNNEN SPREKEN. 

7, Zij die alles Liefheeft

De Maan van juli, kleur: geel.

De Moeder van Onvoorwaardelijke Liefde en alle activiteiten van vreugde. De Bewaarster van Seksuele Wijsheid en Zelfrespect. De Sensuele Minnares/ de Moeder-Verzorgster/ de warmte van het vrouwelijke. De beschermster van de behoeften van het Gezin.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we respect, vertrouwen en intimiteit in elke relatie kunnen gebruiken. Hoe we alle aspecten van ons leven kunnen liefhebben: lessen, seksualiteit en het fysieke zijn. Hoe we een liefhebbende vrouw, een verzorgende moeder, een sensuele minnares en een betrouwbare vriendin kunnen zijn. Hoe we onszelf en anderen kunnen vergeven door acceptatie te ontwikkelen en kritiek uitoefenen te vermijden.
HOE WE DE WAARHEID KUNNEN LIEFHEBBEN.

8, Zij die Heelt

De Maan van augustus, kleur: blauw.

De intuïtieve Genezer/ Vroedvrouw/ Kruidenkenner. Hoedster van de Geneeskunsten, Zangeres van Dodenliederen en Bewaarster van de Mysteriën van Leven en Dood. De Beschermster van Medicijnwortels en Geneeskrachtige Kruiden en Dienares van de Mensheid. De Moeder van Intuïtie/ alle Overgangsrituelen/ cycli van Geboorte, Dood en Wedergeboorte.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we anderen kunnen dienen met een vreugdevol hart, door onze helende gaven te gebruiken. Hoe we de levenscycli van geboorte, dood en wedergeboorte kunnen begrijpen en eren. Hoe we kunnen geloven in de wonderen van het leven door de verbinding met onze Spirituele Essentie. Hoe we het Plantenrijk kunnen begrijpen, en de helende werking van alle delen van planten.
HOE WE DE WAARHEID KUNNEN DIENEN.

9, Vrouwe van de Ondergaande Zon

De Maan van september, kleur: groen.

De Hoedster van Toekomstdromen en Doelen. De Beschermster van de Behoeften van de Komende Zeven Generaties. De Moeder van het juiste gebruik van de Wil/ de Wil om te leven/ de Wil om te overleven/ Wilskracht. De bewaakster van de voorraden van de Aardmoeder en de Hoedster van het bewaren.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we onze voorraden kunnen beschermen en gebruiken zonder verspilling. Hoe we voor morgen kunnen zorgen door vandaag te plannen/ door onze doelen te stellen en die te bereiken. Hoe we betrokkenheid, betrouwbaarheid en medeleven kunnen tonen door de manier waarop we leven. Hoe we onze wil op de juiste wijze inzetten, door onze intenties om voor de komende generaties te zorgen, te gebruiken.
HOE WE DE WAARHEID KUNNEN LEVEN.

10, Zij die het Web weeft

De Maan van oktober, kleur: roze.

De Moeder van Creativiteit/ de Muze/ de Kunstenaar/ de Schepster. Zij die Dromen manifesteert, die Visioenen tot realiteit maakt. De Beschermster van de Levenskracht, die Vrouwen Leert om het Leven te Schenken aan hun Dromen. De Houdster van het Overlevingsinstinct en de Moeder van Schepping en Destructie.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we onze voorraden kunnen beschermen en gebruiken zonder verspilling. Hoe we voor morgen kunnen zorgen door vandaag te plannen/ door onze doelen te stellen en die te bereiken. Hoe we betrokkenheid, betrouwbaarheid en medeleven kunnen tonen door de manier waarop we leven. Hoe we onze wil op de juiste wijze inzetten, door onze intenties om voor de komende generaties te zorgen, te gebruiken.
HOE WE MET WAARHEID KUNNEN WERKEN.

11, Fiere Vrouw

De Maan van november, kleur: wit.

De Bewaarster van Leiderschap en de Hoedster van Nieuwe Wegen. De Moeder van Schoonheid en Gratie en de Bewaakster van Vernieuwing en Doorzettingsvermogen. Het Rolmodel van Gezondheid, Uithoudingsvermogen en Fysieke Fitheid, door het Hartverlangen de Leiding laten nemen. De Hoedster van Persoonlijke Onberispelijkheid en de Beschermster van alle vormen van Innerlijke Kracht.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we op ons allerbest kunnen zijn en toch kwetsbaar en menselijk durven blijven. Hoe we ons lichaam en onze geest flexibel en in goede conditie kunnen houden door beweging en bezinning. Hoe we nieuwe wegen kunnen zoeken en vinden om te groeien en te leren, en anderen leiding te geven door zelf een voorbeeld te zijn. Hoe we innerlijke kracht kunnen ontwikkelen. Hoe we kunnen aantrekken en loslaten.
HOE WE WAARHEID KUNNEN UITDRAGEN.

12, Lofprijzende Vrouw

De Maan van december, kleur: paars.

De Moeder van alle manieren van Dankzegging en de Hoedster van Overvloed. De Bewaakster van Ceremonies en Rituelen. De Behoedster van Magie. De Moeder van Aanmoediging en de Bewaarster van het Celebreren. De Wijsheidshoudster van de Kunst van het Geven en Nemen.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we kunnen danken voor de overvloed die we nodig hebben voordat we die krijgen, om ruimte te maken om te ontvangen. Hoe we iedere overwinning in het leven met blijdschap kunnen vieren – niet alleen de onze, maar ook de prestaties van anderen. Hoe we ons moeten opstellen om wonderbaarlijke veranderingen in het Zelf teweeg te brengen. Hoe we overvloed kunnen scheppen door lofprijzingen, door te geven en te ontvangen.
HOE WE DANKBAAR KUNNEN ZIJN VOOR DE WAARHEID. 

13, Zij die haar Visioen wordt

De Dertiende Maan van Transformatie, kleur: kristal.

De bewaakster van Transformatie en Transmutatie. De Houdster van de Verschijning van de Geest in de Fysieke Vorm. De Moeder van de Alchemistische Veranderingen en Overgangsrituelen naar Heelheid. De Bewaarster van de Persoonlijke Geschiedenis, Wording en Mythe.

ZIJ LEERT ONS…

Hoe we onze visioenen kunnen worden en ons heelheid eigen kunnen maken. Hoe we het oude Zelf los kunnen laten en in de gerealiseerde droom kunnen stappen. Hoe we het proces dat ons door de veranderingen en transformatie heen bracht kunnen eren. Hoe we het Overgangsritueel naar Heelheid kunnen markeren en het Visioen dat we geworden zijn kunnen celebreren.
HOE WE DE WAARHEID KUNNEN ZIJN.

De workshops verdelen we over het gehele jaar en gaat in samenspel met de volle maan deze is te zien 13 x per jaar.

Tijdens deze 13 workshops praten en luisteren we met elkaar en komen de thema’s van de 13 Clanmoeders aan bod, de ene vrouw zal zich meer spiegelen aan de ene Clanmoeder en de andere aan de andere Clanmoeder.
Alle facetten van het vrouw zijn zitten in al deze Clanmoeders, je zal merken na deze workshops dat je van elkaar leert en groeit.
Bij de workshops zal een praatstok aanwezig zijn deze komt van onze oude Hazelaar hij was heel lang in mijn familie en heeft in diverse tuinen meegereisd. Als er gepraat met de stok is alleen degene met de stok spraakzaam de ander luistert aandachtig. Iedereen komt aan de beurt.
Verder zal er elke maand een meditatie, een verhaal uit het boek aangereikt worden met een aansluitend ritueel per Clanmoeder.

De workshops zijn op vrijdagavond van 19.30 uur tot 22 uur.
* 10 januari, * 9 februari * 9 maart * 8 april *7 mei *5 juni *5 juli *3 augustus *2 september *1 oktober *31 oktober * 30 november * 30 december.
Koffie, thee en een sapje en iets lekkers is aanwezig.
De kosten van de workshop per maand bedraagt €45,-
Als je voor het gehele jaar betaald  €540,- ( de korting bedraagt 1 maand gratis aanwezig )